Latest: T7 Global

Kumpulan Enak Rasa

A message from Kumpulan Enak Rasa:

Kumpulan Enak Rasa di tubuhkan dan berdaftar secara rasmi pada 5 Disember 2006 hingga 11 Januari 2021 oleh Ahmad Akmal bin AidilAkbar dan Salmi Binti Hasim. Dengan berpegang dengan konsep ‘Rasa Enak, Harga Berpatutan dan Servis Terbaik’ Kumpulan Enak Rasa berkembang dengan pesat dengan bantuan chef dan kakitangan perkhidmatan katering yang berpengalaman.

Kumpulan Enak Rasa

Kumpulan Enak Rasa kini menjalankan operasi secara professional dan berupaya menyediakan pengurusan katering untuk pelanggan melebihi 7,000-10,000 orang pada satu masa dengan pembinaannya dapur utama di No. 3 Jalan Lintang 1 Of Jalan Lintang, Taman Sri Gombak 68100, Kuala Lumpur.