https://meatech.edu.my/

  • Institusi pengajian tinggi swasta yang menyediakan kursus pengajian akademik dan kemahiran serta pendedahan industri dalam bidang Media Kreatif & Kejuruteraan yang bertujuan menghasilkan para pelajar yang mahir dan berketerampilan.
  • Terletak di lokasi strategik Reko Sentral, Kajang yang mempunyai jalinan perhubungan kemudahan pengangkutan awam seperti KTM dan MRT.
  • Kolej Teknologi MEA menyediakan pelbagai kemudahan yang kondusif untuk sesi latihan amali dan pembelajaran yang berkesan.

Pengiktirafan

  • Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)
  • Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)
  • Kementerian Pelajaran Malaysia

Menawarkan pembelajaran akademik dan kemahiran yang kondusif serta pendedahan industri yang relevan.

No 21G, Jalan Reko Sentral 2, Reko Sentral, 43000 Kajang, Selangor, Malaysia.