Latest: T7 Global

A message from Alkhairi Qurban:

AlKhairi Qurban & Aqiqah merupakan sebuah syarikat yang mengkhususkan perkhidmatan perlaksanaan Ibadah qurban, dam dan aqiqah. AlKhairi Qurban & Aqiqah berperanan menawarkan kemudahan kepada umat Islam di Malaysia khususnya di seluruh dunia secara amnya dalam pelaksanaan ibadah qurban, aqiqah dan dam (bagi jemaah yang sedang melaksanakan ibadah Haji). AlKhairi Qurban & Aqiqahberhasrat untuk menjadi satu jenama perkhidmatan aqiqah dan qurban yang diyakini dan profesional disamping dapat membantu umat Islam di luar negara yang lebih memerlukan.

Soal Jawab Ibadah Korban: https://alkhairiqurban.com/soal-jawab-ibadah-korban/

Latar Belakang Alkhairi Qurban: https://alkhairiqurban.com/latar-belakang-penubuhan/

Aqiqah anak: https://alkhairiqurban.com/aqiqah-kasih/