Client

Kolej Meatech Kajang

project status

https://meatech.edu.my/

  • Institusi pengajian tinggi swasta yang menyediakan kursus pengajian akademik dan kemahiran serta pendedahan industri dalam bidang Media Kreatif & Kejuruteraan yang bertujuan menghasilkan para pelajar yang mahir dan berketerampilan.
  • Terletak di lokasi strategik Reko Sentral, Kajang yang mempunyai jalinan perhubungan kemudahan pengangkutan awam seperti KTM dan MRT.
  • Kolej Teknologi MEA menyediakan pelbagai kemudahan yang kondusif untuk sesi latihan amali dan pembelajaran yang berkesan.

Pengiktirafan

  • Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)
  • Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)
  • Kementerian Pelajaran Malaysia

Menawarkan pembelajaran akademik dan kemahiran yang kondusif serta pendedahan industri yang relevan.

No 21G, Jalan Reko Sentral 2, Reko Sentral, 43000 Kajang, Selangor, Malaysia.

Bootcamp Ecommerce Asrul Shamri